Blog

Tehličková fasáda doplnená hi-tech riešením

Architekti sa rozhodli pri stvárnení novej budovy použiť sivú tehlu, ktorá je charakteristická aj pre pôvodnú budovu múzea. Drobné tvárnice použité na obklade fasády pôsobia z diaľky ako jednoliata plocha, pri bližšom pohľade sa však objaví jemný horizontálny reliéf.

Zaujímavjým prvkom, ktorý sa objavuje na fasáde je raster LED diód integrovaných v drážkach profilovaného obkladu. Informujú okoloidúcich o aktuálnych výstavách (je samozrejme možné vytvoriť akýkoľvek iný motív). Ako v prezentácii vysvetlil švajčiarsky architekt Emanuel Christ: “Diódy iba kompenzujú tieň v drážkach, osvetlenie je regulované na základe intenzity okolitého svetla. Nechceli sme, aby efekt pôsobil rušivo a odvádzal pozornosť od samotnej architektúry a materiálového stvárnenia budovy.”

Interiér je presvetlený difúznym svetlom zo strešných svetlíkov. Okien je na fasáde minimum, čo, umocňuje monumentalitu architektonickej kompozície.

 

 

 

 


Autor: Christ & Gantenbein,
Bazilej, Švajčiarsko